Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hương Giang

Bác sĩ phòng khám Vú - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại khoa Siêu âm - Trung tâm y đa khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hương Giang

Phòng khám Vú - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Siêu âm - Trung tâm y Đa khoa Medic

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hương Giang

2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị các bệnh lý liên quan đến vú