Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Hoàng Út

Bác sĩ tại khoa Hồi sức - Chống độc - Bệnh viện Nhi đồng 1
Bác sĩ tại phòng khám Nội nhi - Bác sĩ Trần Hoàng Út

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Hoàng Út

Khoa Hồi sức - Chống độc - Bệnh viện Nhi đồng 1
Phòng khám Nội nhi - Bác sĩ Trần Hoàng Út