Bác sĩ Trần Hải Đăng là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và nguyên là Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội. Trước đó, bác sĩ Trần Hải Đăng đã công tác tại vị trí bác sĩ chẩn đoán hình ảnh bán thời gian tại bệnh viện Quốc tế Hà Nội, bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, SOS International, Family Practice Clinic Hà Nội; bác sĩ Ngoại khoa tại bệnh viện Việt Đức. Hiện tại, bác sĩ Trần Hải Đăng là bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn. 

Bác sĩ Trần Hải Đăng là bác sĩ nội trú Pháp và Thụy Sĩ, chứng chỉ của Pháp và Thụy Sĩ về Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.  Từng tham dự các khóa đào tạo sau đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học San Francisco, (Hoa kỳ 1999, 2000), Đại học Kyoto (Nhật bản, 2004), Viện Bệnh lý học Hoa kỳ (Vienna 1998, 2011), Viện Điện quang Winterthur (Thụy sỹ 2011), Hội nghị Điện quang Pháp (1999, 2000, 2002, 2004, 2011); Hội nghị Điện quang Bắc Mỹ (Chicago 2009). 


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Hải Đăng

Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội
Nguyên bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh bán thời gian - Bệnh viện Quốc tế Hà Nội
Nguyên bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Việt Pháp Hà nội, SOS International, Family Practice Clinic Hà Nội
Nguyên bác sĩ Ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức
Nguyên bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Hải Đăng

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh bán thời gian - Bệnh viện Quốc tế Hà Nội
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Việt Pháp Hà nội, SOS International, Family Practice Clinic Hà Nội
Bác sĩ Ngoại khoa - Bệnh viện Việt Đức
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Trần Hải Đăng

Tham dự các khóa đào tạo sau Đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học San Francisco, (Hoa kỳ 1999, 2000)
Tham dự các khóa đào tạo sau Đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Viện Bệnh lý học Hoa kỳ (Vienna 1998, 2011)
Tham dự các khóa đào tạo sau Đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học Kyoto (Nhật bản, 2004)
Bác sỹ nội trú Pháp, Chứng chỉ của Pháp về Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu
Tham dự các khóa đào tạo sau Đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Viện Điện quang Winterthur (Thụy sỹ 2011)
Bác sỹ nội trú Thụy Sĩ, Chứng chỉ của Thụy Sĩ về Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu
Bác sỹ nội trú Pháp và Thụy Sĩ, chứng chỉ của Pháp và Thụy Sĩ về Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu
1999, 2000: Tham dự các khóa đào tạo sau đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học San Francisco, Hoa Kỳ
2004: Tham dự các khóa đào tạo sau đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học Kyoto, Nhật bản
1998, 2011:Tham dự các khóa đào tạo sau đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Viện Bệnh lý học, Hoa Kỳ 
2011: Tham dự các khóa đào tạo sau đại học chuyên về Chẩn đoán hình ảnh của Viện Điện quang Winterthur