Thạc sĩ Bác sĩ Trần Đình Trí hiện tại đang công tác tại khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nội khoa năm 2009 tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 12 năm công tác trong chuyên ngành Nội soi tiêu hóa. Bác sĩ Trí đã được học tập tại Nhật Bản, Singapore... về các kỹ thuật nội soi chẩn đoán và điều trị ung thư giai đoạn sớm, nội soi điều trị các bệnh lý mật tụy, nội soi siêu âm, nội soi ruột non và nội soi qua đường mũi.

Bác sĩ Trí còn tham gia giảng dạy các lớp Nội soi căn bản và nội soi điều trị tại khoa Nội soi – Bệnh viện Chợ Rẫy và hiện nay là nghiên cứu sinh nghiên cứu về ung thư dạ dày và vi khuẩn helicobacter pylori.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đình Trí

Bác sĩ tại khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh Viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại phòng khám Nội soi tiêu hóa xét nghiệm 91
Giảng viên tại các lớp nội soi căn bản và nội soi điều trị tại khoa Nội soi – Bệnh viện Chợ Rẫy 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đình Trí

Khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh Viện Chợ Rẫy
Phòng khám Nội soi tiêu hóa xét nghiệm 91

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đình Trí

1999: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành nội khoa tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nội khoa  tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị ung thư giai đoạn sớm
2 Nội soi điều trị các bệnh lý mật tụy
3 Nội soi siêu âm
4 Nội soi ruột non 
5 Nội soi qua đường mũi