Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đặng Xuân Tùng

Bác sĩ tại Đơn vị nghiên cứu Tế bào gốc – Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
Bác sĩ tại Đơn vị phẫu thuật Xương khớp - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đặng Xuân Tùng

Đơn vị nghiên cứu Tế bào gốc – Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
Đơn vị phẫu thuật Xương khớp - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh