Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa

Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Hội viên Hội hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Chac 2
Bác sĩ tại trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Chac

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa

Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
3/2015 - nay: Khoa thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Hội viên Hội hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Chac 2
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Chac

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đăng Khoa

2010: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2014: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2014: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh