Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Công Toại

Phó trưởng bộ môn Mô - Phôi - Di truyền học Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ tại khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại ngân hàng Mô thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Công Toại

Bộ môn Mô - Phôi - Di truyền học Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Ngân hàng Mô thành phố Hồ Chí Minh