Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Công Tính

Bác sĩ tại hệ thống Orient - Cơ sở 3

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Công Tính

Hệ thống Orient - Cơ sở 3

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Công Tính

2010: Nhận chứng chỉ tham dự Hội nghị quốc tế chuyên sâu về lão hoá da IMCAS tại Singapore
2008: Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Đào tạo kĩ thuật Elos – Hãng Syneron, Hoa Kỳ - Viện Đào tạo Astracom Networks, Thái Lan
2001: Nhận chứng chỉ tham gia huấn luyện Hội nghị Thẩm mỹ nội khoa và Chống lão hoá A4M 2001 tại Thái Lan
2009: Nhận chứng chỉ tham dự Hội nghị quốc tế chuyên sâu về lão hoá da IMCAS tại Thái Lan
2009: Tốt nghiệp bác sĩ - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
1995: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Da liễu - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2002: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Nội tiết - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2004: Nhận chứng chỉ "Quản lý vật lý trị liệu và phục hồi chức năng" - Đại học Y Dược thành phồ Hồ Chí Minh
2011: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II Nội tiết - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Nhận bằng hành nghề y dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
1995: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Da liễu - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2011: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II Nội tiết - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Tốt nghiệp bác sĩ - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh
2006: Nhận chứng chỉ "Ứng dụng laser và điện từ trường trong y Học" - Hội Laser y học và Laser ngoại khoa
2009: Nhận bằng hành nghề y dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
2008: Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Đào tạo kĩ thuật Elos – Hãng Syneron, Hoa Kỳ - Viện Đào tạo Astracom Networks, Thái Lan
Nhận chứng chỉ Huấn luyện và Ứng dụng công nghệ laser của hãng Candela, Hoa Kỳ tại Việt Nam
2009: Nhận chứng chỉ Sử dụng công nghệ Thermage
Hoàn thành lớp huấn luyện: "Ứng dụng kỹ thuật tiêm botox dysport siax; kỹ thuật làm đầy (Filler) trong thẩm mỹ nội khoa"
2009: Nhận chứng chỉ tham dự Hội nghị quốc tế chuyên sâu về lão hoá da IMCAS tại Thái Lan
2010: Nhận chứng chỉ tham dự Hội nghị quốc tế chuyên sâu về lão hoá da IMCAS tại Singapore
2001: Nhận chứng chỉ tham gia huấn luyện Hội nghị Thẩm mỹ nội khoa và Chống lão hoá A4M 2001 tại Thái Lan
2004: Nhận chứng chỉ "Quản lý vật lý trị liệu và phục hồi chức năng" - Đại học Y Dược thành phồ Hồ Chí Minh
2009: Nhận chứng chỉ "Huấn luyện và Ứng dụng công nghệ tiêm PRP với E-prep PRP KIT" - Hội Giải phẫu thẩm mỹ của REV-RED, Inc Korea và Hồ Chí Minh