Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Chí Khôi

Bác sĩ khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Chí Khôi

Khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh