Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Bảng Đại

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Trần Bảng Đại

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Bảng Đại

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Trần Bảng Đại

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám viêm gan
2 Khám tim mạch
3 Điều trị tiểu đường
4 Điều trị bướu cổ
5 Điều trị bệnh lý hô hấp
6 Siêu âm màu