Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Anh Tuấn

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Ngọc Minh
Bác sĩ tại khoa Siêu âm Thăm dò chức năng - Bệnh viện Chợ Rẫy
Giảng viên bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Anh Tuấn

Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh
Khoa Siêu âm Thăm dò chức năng - Bệnh viện Chợ Rẫy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Anh Tuấn

1990: Tốt nghiệp y khoa Đại học Y Huế
Tốt nghiệp chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh tại đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh