Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tống Xuân Vũ

Phó khoa Vi phẫu Tạo hình - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Phẫu thuật thẩm mĩ - Bác sĩ Tống Xuân Vũ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tống Xuân Vũ

Khoa Vi phẫu Tạo hình - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Phẫu thuật thẩm mĩ - Bác sĩ Tống Xuân Vũ