Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái

Giảng viên tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Đức Khang
Nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy 
Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc Việt Nam
Ủy viên Ban chấp hành Phân hội Cấp cứu Việt Nam
Bác sĩ tại khoa Ngoại - Phẫu thuật Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đức Khang

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái

Bệnh viện đa khoa Đức Khang
Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy
Khoa Ngoại - Phẫu thuật Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đức Khang

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái

Bác sĩ cao cấp
Thầy thuốc ưu tú