Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Tô Quốc Hãn

Bác sĩ phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Tô Quốc Hãn

Phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định