Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Thủy

Bác sĩ tại phòng khám Da liễu Stamford
Bác sĩ cộng tác với Bệnh viện Nhi Texa
Bác sĩ tư vấn về giải phẩu bệnh học tại phòng khám Stamford
Giáo sư trợ lý tại Cao đẳng Y khoa Baylor
Giáo sư thỉnh giảng - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Giáo sư thỉnh giảng - Đại học Y dược Huế
Thành viên Giải phẩu thuật học chuyên về da - Bộ Y tế Mỹ
Thành viên hội Bệnh học về giải phẫu - Bộ giải phẩu thuật học Mỹ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Thủy

Phòng khám Da liễu Stamford
Bệnh viện Nhi Texa
Bệnh viện Massachusetts General

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Thủy

Tốt nghiệp chuyên ngành Y và Nha khoa - Đại học Rochester, Hoa Kỳ
Tốt nghiệp chuyên ngành Giải phẫu và bệnh học lâm sàng - Đại học Washington, Hoa Kỳ
Tốt nghiệp chuyên ngành Giải phẫu và bệnh học lâm sàng - Đại học Washington, Hoa Kỳ
Tốt nghiệp chuyên ngành Y và Nha khoa - Đại học Rochester, Hoa Kỳ