Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Thân Trọng Thạch

Bác sĩ tại phòng khám Sản Phụ khoa - Hiếm muộn Mẹ và Bé
Bác sĩ tại khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Giảng viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Thân Trọng Thạch

Phòng khám Sản Phụ khoa - Hiếm muộn Mẹ và Bé
Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh