Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể

Bác sĩ khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyên phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện nhân dân 115
Nguyên phó trưởng khối tim mạch - Bệnh viện nhân dân 115
Giảng viên Bộ môn lão Khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng Đơn vị Lão khoa – Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại Phòng khám Tim mạch Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể
Bác sĩ tại Đơn vị Lão khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Ngọc Tâm
Bác sĩ tại Phòng khám Nội tổng hợp bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể
Hội Tim Mạch Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh
Hội Tim Mạch Can thiệp thành phố Hồ Chí Minh
Hội Nội khoa Việt Nam
Hội Lão khoa thành phố Hồ Chí Minh
Hội Nội tiết thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể

1990 - 1992: Khoa nội tổng hợp 2 - Bệnh viện nhân dân 115
07/1992 - 07/1998: Phòng siêu âm tim - Bệnh viện nhân dân 115
07/1998 - 04/2000: Khoa nội tổng hợp 2 - Bệnh viện nhân dân 115
04/2007 - 07/2011: Khoa tim mạch can thiệp - Bệnh viện nhân dân 115
08/2011: Bộ môn Lão khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng khám Tim mạch Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể
Phòng khám Nội tổng hợp bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể
Đơn vị Lão khoa – Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Ngọc Tâm

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể

1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
1994: Tốt nghiệp Université Bordeaux II
2000: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học -  Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2014: Tiến sĩ Nội tim mạch
2012: Chứng chỉ Chăm Sóc Giảm Nhẹ Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh + Đại học Harvard
2013 - 2014: Chứng chỉ PCEP (Palliative Care Education and Practice) – Harvard Medical School
08 -12/2014: Chứng chỉ đào tạo Giảng viên Chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh + Đại học Harvard