Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Thái Phan Hưng

Bác sĩ tại khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Nguyên bác sĩ tại bệnh viện Quận 4
Nguyên bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Tâm Tú Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Thái Phan Hưng

Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bệnh viện Quận 4
Phòng khám Đa khoa Tâm Tú Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Thái Phan Hưng

Tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nhghiệp Thạc sĩ Tai Mũi Họng - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh