Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Thạch Văn Toàn

Nguyên bác sĩ Phòng khám chuyên khoa da Ngọc Ánh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (Bình Dương)
Bác sĩ tại phòng khám Chăm sóc da - Bệnh viện đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ khoa Tạo hình thẩm mỹ - chăm sóc da - Bệnh viện đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Thạch Văn Toàn

Phòng khám chuyên khoa da Ngọc Ánh
Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (Bình Dương)
Phòng khám Chăm sóc da - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Khoa Tạo hình thẩm mỹ - chăm sóc da - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Thạch Văn Toàn

2008: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2008 – 2009: Lớp định hướng chuyên khoa Da Liễu - Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2010 – 2012: Lớp chuyên khoa I Da Liễu - Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh