Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tăng Ngọc Diệp

Bác sĩ tại khoa Tổng quát - Nội tiết - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhân dân 115

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tăng Ngọc Diệp

Khoa Tổng quát - Nội tiết - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhân dân 115

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tăng Ngọc Diệp

Tu nghiệp tại Malaysia
Tu nghiệp tại Pháp
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại Hồng Kông
Tu nghiệp tại ​Thượng Hải
Tu nghiệp tại Úc
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Hà Nội
2006: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa - Học viện Quân y
Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa - Đại học Y Hà Nội
2006: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa - Học viện Quân y
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nội nhiễm
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nội chung
Tu nghiệp tại Úc
Tu nghiệp tại Pháp
Tu nghiệp tại Hồng Kông
Tu nghiệp tại Malaysia
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại ​Thượng Hải