Tiến sĩ Tạ Thị Thanh Thủy đã nhân rất nhiều các chứng chỉ bổ túc kiến thức nghiên cứu, như: Dịch tễ học thai ngoài tử cung; Giá trị của các phương tiện chẩn đoán thai ngoài tử cung; Thai ngoài tử cung: những bước tiến trong điều trị; Phôi thai học; Siêu âm sản phụ khoa; Phẫu thuật nội soi; Dịch tể học; Vô sinh; Phẩu thuật vú. Ngoài lĩnh vực y tế, tiến sĩ Tạ Thị Thanh Thuỷ cũng nhận chứng chỉ về Toán thống kê; Kinh tế y kế; Xã hội học. Tiến sĩ cũng có khoảng 20 công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện và được công bố.


Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy

Trưởng khoa Phụ ngoại - Ung bướu - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản Phụ khoa Tạ Thị Thanh Thủy
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thanh Thuỷ
Thành viên hội Siêu âm sản phụ khoa thế giới
Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Mêkong

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy

Khoa Phụ ngoại - Ung bướu - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản Phụ khoa Tạ Thị Thanh Thủy
Phòng khám Đa khoa Thanh Thuỷ
Bệnh viện Phụ sản Mêkong

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy

2006: Thầy thuốc ưu tú

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy

1998: Tu nghiệp về chuyên ngành Sản Phụ khoa - Vô sinh - Nội tiết tại Đức
2005: Hoàn thành khoá Tập huấn về Điều trị vô sinh tại Hoa Kỳ
2008: Hoàn thành khoá Tập huấn siêu âm sản phụ khoa tại Singapore lần III
Hoàn thành khoá Tập huấn siêu âm sản phụ khoa tại Singapore lần I
1995: Tham gia Lớp dịch tễ học lâm sàng - Tu nghiệp tại Thái Lan
1996: Bảo vệ luận án thạc sĩ khoa học về Dịch tễ học lâm sàng tại Thái Lan
1985: Tốt nghiệp chuyên ngành Sản Phụ khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Bảo vệ luận án tiến sĩ y học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1985: Tốt nghiệp chuyên ngành Sản Phụ khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1987: Tham gia Lớp siêu âm sản phụ khoa của bác sĩ Gilg Blache - Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh
1988: Tham gia Lớp siêu âm sản phụ khoa của bác sĩ Pierre Giles - Hội Siêu âm thành phố Hồ Chí Minh
1989: Tham gia Lớp phôi thai học của bác sĩ Gilg Blache - Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế
1993 - 1994: Tham gia Lớp sản phụ khoa sau Đại học - Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế
1995: Tham gia Lớp dịch tễ học lâm sàng - Tu nghiệp tại Thái Lan
1996: Bảo vệ luận án thạc sĩ khoa học về Dịch tễ học lâm sàng tại Thái Lan
1998: Tu nghiệp về chuyên ngành Sản Phụ khoa - Vô sinh - Nội tiết tại Đức
2005: Hoàn thành khoá Tập huấn về Điều trị vô sinh tại Hoa Kỳ
Hoàn thành khoá Tập huấn siêu âm sản phụ khoa tại Singapore lần I
2007: Được công nhận ngạch “bác sĩ chính”
2008: Hoàn thành khoá Tập huấn siêu âm sản phụ khoa tại Singapore lần III
2009: Bảo vệ luận án tiến sĩ y học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh