Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Hương

Bác sĩ tại phòng khám Nội khoa - Tim mạch Tạ Thị Thanh Hương
Bác sĩ tại khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Hội viên Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Hương

Phòng khám Nội khoa - Tim mạch Tạ Thị Thanh Hương
Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Hương

1986: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa
2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa