Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Quang Hiếu

Bác sĩ tại khoa Cột sống A - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Quang Hiếu

Khoa Cột sống A - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh