Chức vụ

Các chức vụ của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Rene.D.Esser

Bác sĩ cố vấn tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Rene.D.Esser

Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Rene.D.Esser

1975: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Paris, Pháp
1975: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Paris, Pháp

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
2 Thay khớp nhân tạo
3 Chỉnh hình các dị tật