Chức vụ

Các chức vụ của Dược sĩ Quách Vinh Phúc

Dược sĩ tại Nhà thuốc Thanh Lam - B22/463K Trần Đại Nghĩa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Dược sĩ Quách Vinh Phúc

Nhà thuốc Thanh Lam - B22/463K Trần Đại Nghĩa