Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phùng Như Toàn

Bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng khám Sản khoa và Di truyền học Phùng Như Toàn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Bác sĩ Phùng Như Toàn

Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Sản khoa và Di truyền học - Bác sĩ Phùng Như Toàn