Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên

Bác sĩ tại phòng khám Nhi Mỹ Mỹ
Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Thành viên Hội Nhi khoa thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Hồi sức Cấp cứu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên

Phòng khám Nhi Mỹ Mỹ
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên

1999: Tốt nghiệp bác sĩ - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2003: Tốt nghiệp Nội trú - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh