Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phí Ích Nghị

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám FV Sài Gòn
Nguyên trưởng khoa Nội B - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
Nguyên trưởng khoa X-quang - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
Nguyên phó khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên giảng viên Đại học Henri Poincaré, Nancy, Pháp

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phí Ích Nghị

1980 - 1986: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
1985 - 1986: Khoa Xquang - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
1995 - 1996: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Viện trường Reims và Nancy, Pháp
2000 - 2001: Viện trường Caen, Pháp
2002 - 2004: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh
2004 - 2005: Đại học Henri Poincaré, Nancy, Pháp
2005 - nay: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Phí Ích Nghị

2001: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Caen, Cộng hòa Pháp
1999: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Nancy, Cộng hòa Pháp
1996: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Reims, Cộng hòa Pháp
1980: Bằng Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh
2012: Chụp cộng hưởng từ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1980: Bằng Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh
1996: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Reims, Cộng hòa Pháp
1999: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Nancy, Cộng hòa Pháp
2001: Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Viện trường Caen, Cộng hòa Pháp
2012: Chụp cộng hưởng từ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Chứng nhận lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu​ Chẩn đoán hình ảnh hệ tiêu hóa
Chứng nhận lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu Chụp cộng hưởng từ