Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Văn Trung

Bác sĩ tại Khoa Nội - Bệnh viện FV
Bác sĩ tại Khoa Nội - Bệnh viện Thánh Mẫu

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Văn Trung

2005 - 2007: Khoa Tim Mạch - Bệnh viện Thống Nhất
2007 - 2013: Khoa Nội - Tim mạch - Bệnh viện Vũ Anh
02/2014 - nay: Khoa Nội - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Văn Trung

2003 – 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ thực tập nội trú - Bệnh Viện Brabois, Nancy, Pháp
2004: Nhận Chứng nhận đào tạo nâng cao chuyên ngành Nội khoa - Đại học Henri Poincaré, Nancy, Pháp
2001 – 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú - Bệnh Viện Trung ương Huế
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế
2001 – 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nội tổng quát - Đại học Y Dược Huế
2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên khoa Nội - Đại học Y Dược Huế
2007: Nhận Chứng nhận Siêu âm tim và Bệnh tim mạch - Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế
2001 – 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nội tổng quát - Đại học Y Dược Huế
2001 – 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú - Bệnh Viện Trung ương Huế
2003 – 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ thực tập nội trú - Bệnh Viện Brabois, Nancy, Pháp
2004: Nhận Chứng nhận đào tạo nâng cao chuyên ngành Nội khoa - Đại học Henri Poincaré, Nancy, Pháp
2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên khoa Nội - Đại học Y Dược Huế
2007: Nhận Chứng nhận Siêu âm tim và Bệnh tim mạch - Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh