Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Văn Tiếp

Trưởng khoa Chỉnh hình nhi - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Văn Tiếp

Khoa Chỉnh hình nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình