Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Xinh

Trưởng khoa Khoa Di truyền học Phân tử Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành Phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám đa khoa Đại Phước

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Xinh

Khoa Di truyền học phân tử Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng khám đa khoa Đại Phước