Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phan Thị Thùy Dương

Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phan Thị Thùy Dương

Khoa Bệnh nghề nghiệp - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh