19 năm kinh nghiệm trong nghề.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Thị Minh Nguyệt

Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Thị Minh Nguyệt

Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán y khoa