Có 7 năm kinh nghiệm ngành X-Quang, CT, MRI


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Thị Kim Thư

Bác sĩ khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Thị Kim Thư

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Thị Kim Thư

1994: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế chuyên ngành Bác sĩ Đa Khoa
2011: Tốt nghiệp Chuyên Khoa I Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh
1994: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
2011: Tốt nghiệp Chuyên Khoa I Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh