Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Thế Sung

Phó khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu Phan Thế Sung

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Thế Sung

Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Phan Thế Sung

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị u bướu vùng đầu cổ
2 Điều trị u bướu tuyến giáp
3 Điều trị u bướu dạ dày
4 Điều trị u bướu đại trực tràng
5 Điều trị ung thư vú
6 Điều trị thoát bị bẹn
7 Điều trị thoát vị thành bụng
8 Điều trị các u bướu da mô mềm