Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phan Thành Luân

Bác sĩ tại trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân y 175

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phan Thành Luân

Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân y 175