Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phan Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phan Thanh Hải

Trung tâm Y khoa Medic