Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược lâm sàng. Tiến sĩ Lan nguyên là Giảng viên bộ môn Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội từ năm 1998 đến năm 2011. Hiện tại, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và là Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội và Thạc sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Tổng hợp Nam Úc. Năm 2011, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội.


Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Quỳnh Lan

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Quỳnh Lan

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Quỳnh Lan

Thạc sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Tổng hợp Nam Úc
Năm 2011, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội
Thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội
Tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội
Tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội 
Thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội 
Năm 2011: bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội