Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Quang Trí

Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình nhi Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Khoa Chỉnh hình nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Quang Trí

Khoa Chỉnh hình nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình