Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phan Ngọc Quỳnh Anh

Bác sĩ tại trung tâm Da - U máu Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phan Ngọc Quỳnh Anh

Trung tâm Da - U máu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3