Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Văn Quang

Bác sĩ tại phòng khám Nhi Phạm Văn Quang
Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Văn Quang

Phòng khám Nhi - Bác sĩ Phạm Văn Quang
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1