- Bác sĩ hiện đang công tác tại Đơn vị Sinh học phân tử - Di truyền tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, với 10 năm kinh nghiệm trong chuyên khoa Huyết học, sinh học phân tử di truyền.


Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế