Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Đông

Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Đông

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Chợ Rẫy