10 năm kinh nghiệm trong nghề chăm sóc da và da liễu


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thụy An

Bác sĩ tại phòng khám Da liễu Phạm Thụy An
Bác sĩ tại Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 1
Bác sĩ tại Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 2
Bác sĩ tại Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 3

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thụy An

Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Phạm Thụy An
Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 1
Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 2
Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê - Cơ sở 3

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thụy An

Thạc sĩ chuyên ngành Lao và bệnh Phổi - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Chuyên khoa I chuyên ngành Da liễu - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2004 - 2007: Bệnh viện Da Liễu, Thành phố Hồ Chí Minh
2007-2015: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
2016 - nay: Hệ thống thẩm mỹ quốc tế Thiên Khuê