20 năm kinh nghiệm trong nghề.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Nhiên

Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Nhiên

Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa