Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thái Bình

Bác sĩ tại Khoa Nội - Bệnh viện FV

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thái Bình

2004 - 2012: Chuyên khoa Bệnh Nhiệt đới và Bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhân dân 115
2012 - nay: Khoa Nội, Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thái Bình

2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Bệnh nhiệt đới và Bệnh Truyền nhiễm - Đại học Victor Segalen – Bordeaux, Pháp
2009: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử và Sinh hóa - Đại học Paris VI, Pháp
2011: Nhận học bổng học chuyên ngành Thần kinh - Đại học Paris VI, Paris, Pháp
2011: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội cấp I - Đại học Paris VI, Pháp
2001: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2001: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Bệnh nhiệt đới và Bệnh Truyền nhiễm - Đại học Victor Segalen – Bordeaux, Pháp 
2009: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử và Sinh hóa - Đại học Paris VI, Pháp
2011: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội cấp I - Đại học Paris VI, Pháp