Có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hồi chức năng


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Quang Thanh Long

Bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Phục hồi chức năng -  Bệnh viện nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Quang Thanh Long

Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện nhân dân Gia Định