Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Phương Mai

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Tân Tạo

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Phương Mai

Phòng khám Đa khoa Tân Tạo