Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Nguyễn Thị Thanh Vân

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức tại khoa Phòng Mổ - Gây mê hồi sức- Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Nguyễn Thị Thanh Vân

Khoa Phòng mổ - Gây mê hồi sức - Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn