Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Nguyễn Thanh Trung

Bác sĩ tại khoa Y học thể thao - Bệnh viện Nhân Dân 115
Bác sĩ tại phòng khám Cơ xương khớp - Cư xá Bắc Hải
Bác sĩ tại phòng khám bác sĩ Trung

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Nguyễn Thanh Trung

Khoa Y học thể thao - Bệnh viện Nhân Dân 115
Phòng khám Cơ xương khớp - Cư xá Bắc Hải